girişimci sözlüğü

iTunes Spreaker

girişimcilik ekosisteminde sıklıkla kullanılan terimleri açıklamayı amaçlayan podcast yayını.

Random Podcasts
StartUp
Chompers
Flatrock
Efsaneler - Startup Trakya
The Habitat

Feedback Contact Us
Podcastel © 2019